Home NPK NPK MASER / MASERKA

NPK MASER / MASERKA

17.00 - 20.00
  • start date 01 Mar 2016
  • end date 31 May 2016
  • venue Ljubljana

NAZIV PROGRAMA: NPK MASER/MASERKA

logo-ai

ZAČETEK PROGRAMA: marec 2016

TRAJANJE PROGRAMA: 52 ur oz. 104 ur

KRAJ IZVEDBE: Zavod AI, Gerbičeva 51 a, Ljubljana

PREDSTAVITEV PROGRAMA: Program  obsega 52 oz. 104 ur in poteka  1 do 2-krat na teden, med tednom v popoldanskem času, od 17.00 do 20.00 ure,  v prostorih Zavoda AI, Gerbičeva 51 a, Ljubljana. Program se zaključi po približno treh-štirih mesecih izobraževanja. Po zaključenem programu lahko pristopite na preverjanje in potrjevanje znanja za pridobitev NPK maser/maserka. Po uspešno opravljenem izpitu pridobite javno veljavni certifikat in nov poklic.

Program je pripravljen na podlagi Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti NPK maser/maserka.

 ŠOLNINA: Šolnina za 52-urni program znaša 590,00 EUR, šolnina za 104-urni program pa 960,00 EUR. Nudimo možnost ugodnega načina plačila šolnine, ki jo lahko poravnate v več mesečnih obrokih. Šolnina vključuje vse stroške izobraževanja: vaje, predavanja, interne izpite, izdajo potrdil, gradivo, delovni material. Šolnina vključuje tudi DDV.

Informacije:

Zavod AI – Akademija za kozmetična izobraževanja
Grbičeva  51/a
1000 Ljubljana

M: 051 380 453
T: 01 252 81 61

  www.zai.si

  info@zai.si

  • Price: 590,00 €