Home NPK MANIKER/MANIKERKA

MANIKER/MANIKERKA

17.00 - 20.00
  • start date Date not set
  • end date 31 Mar 2016
  • venue Ljubljana

NAZIV PROGRAMA: NPK MANIKER/MANIKERKA

logo-ai

ZAČETEK PROGRAMA:

MAREC 2017

TRAJANJE PROGRAMA: 85 pedagoških ur

KRAJ IZVEDBE: Zavod AI, Gerbičeva 51 a, Ljubljana

PREDSTAVITEV PROGRAMA: Program je pripravljen na podlagi Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti NPK maniker/manikerka. Obsega 85 pedagoških ur, večinoma praktičnega izobraževanja in se zaključi po približno treh mesecih. Program poteka enkrat do dvakrat tedensko, med tednom v popoldanskem času, od 17. do 20. ure, ob sobotah pa dopoldne, v prostorih Zavoda AI, Gerbičeva 51 a, Ljubljana.

Po zaključenem usposabljanju lahko pristopite na preverjanje in potrjevanje znanja za pridobitev NPK maniker/manikerka. Po uspešno opravljenem izpitu pridobite javno veljavni certifikat in nov poklic.

ŠOLNINA: Šolnina znaša 1.200,00 EUR. Nudimo možnost ugodnega načina plačila šolnine, ki jo lahko poravnate v več mesečnih obrokih. Šolnina vključuje vse stroške izobraževanja: 85-urno teoretično in praktično izobraževanje, delovni material, pisno gradivo in DDV.

Informacije:

Zavod AI – Akademija za kozmetična izobraževanja
Grbičeva  51/a
1000 Ljubljana

M: 051 380 453
T: 01 252 81 61

  www.zai.si

  info@zai.si

  • Price: 1.200,00 €