Home NPK PEDIKER / PEDIKERKA

PEDIKER / PEDIKERKA

9.00 - 15.00
  • start date Date not set
  • end date 31 Mar 2017
  • venue Ljubljana

NAZIV TEČAJA: NPK PEDIKER / PEDIKERKA

logo-ai

ČASOVNI POTEK TEČAJA:

MAREC 2017

TRAJANJE TEČAJA: 75 pedagoških ur

KRAJ IZVEDBE: Zavod AI, Gerbičeva 51 a, Ljubljana

KOMU JE TEČAJ NAMENJEN: tečaj je namenjen kozmetikom, maserjem in zdravstvenim delavcem.

PREDSTAVITEV PROGRAMA: 

Program je pripravljen na podlagi Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti NPK pediker/pedikerka. Obsega 75 pedagoških ur, večinoma praktičnega izobraževanja in se zaključi po približno treh mesecih. Program poteka enkrat do dvakrat tedensko, med tednom v popoldanskem času, od 17. do 20. ure, v prostorih Zavoda AI, Gerbičeva 51 a, Ljubljana.

Po zaključenem usposabljanju lahko pristopite na preverjanje in potrjevanje znanja za pridobitev NPK pediker/pedikerka. Po uspešno opravljenem izpitu pridobite javno veljavni certifikat in nov poklic.

CENA: znaša 780,00 EUR

NAČIN PLAČILA: vpisnina znaša 95,00 EUR, preostali znesek pa lahko poravnate v 2 ali 3 zaporednih mesečnih obrokih.

Nudimo možnost ugodnega načina plačila šolnine, ki jo lahko poravnate v več mesečnih obrokih. Šolnina vključuje vse stroške izobraževanja75-urno teoretično in praktično izobraževanje, delovni material, pisno gradivo in DDV.

Informacije:

Zavod AI – Akademija za kozmetična izobraževanja
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

M: 051 380 453
T: 01 251 81 61

  www.zai.si

  info@zai.si

  • Price: 780 €